Palvelut ja erityisosaaminen

• Toiminnallinen fysiikkavalmennus   
   yksittäin ja ryhmässä 

• Kokonaisvaltainen kehonhuolto 

• Kamppailuvalmennus (Sambopaini ja Judo)